Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Νέα Ιστιοσελίδα


Αθλητικές δοκιμασίες σωμάτων ασφαλείας & ΤΕΦΑΑ προετοιμασία στην Θεσσαλονίκη

Δούκας Κωνσταντούλας
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων και Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
Διδάκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής)