Προπονητές

Δούκας Κωνσταντούλας, 4DAN
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Θράκης (Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής).
Εισήχθη στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής σε εισαγωγικές εξετάσεις το 1996 και αποφοίτησε το 2000 με κατεύθυνση την προπονητική και ειδικότητα το Ταε κβον ντο. Το 2002 παρουσίασε το μεταπτυχιακό του από το ίδιο πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στο Ταε κβον ντο και την αθλητική ψυχολογία με έμφαση κυρίως στα παιδιά. Το 2003 έγινε δεκτός στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τ.Ε.Φ.Α.Α Κομοτηνής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας για διδακτορικό δίπλωμα στην Φυσική Αγωγή. Στα πλαίσια της φοίτησής του , του χορηγήθηκε η κρατική υποτροφία «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» από το ΕΠΕΑΕΚ για την διδακτορική διατριβή Το 2007 έγινε κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Φυσική Αγωγή του Διατμηματικού προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών την συνεργαζόμενων Τ.Ε.Φ.Α.Α Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην «Άσκηση και Ποιότητα ζωής», με υποβολή διδακτορικής διατριβής στον Τομέα της Αθλητικής Ψυχολογίας με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΑΥΤΟ-ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ». με βαθμό «Άριστα» (8,919).
Το επιστημονικό του έργο αλλά και η συνεχείς ενημέρωση για την εξέλιξη του κλάδου του και του αθλήματος του Ταε Κβον Ντο συνεχίζεται έως και σήμερα με την ενεργή συμμετοχή του σε διεθνείς συνέδρια με παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεις σε ξένα και ελληνικά περιοδικά. Είναι από τους πρώτους στον Ελλαδικό χώρο που είναι προπονητής ταε κβον ντο με διδακτορικό δίπλωμα πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο και άθλημα.
Από το 2000 έως το 2005 υπήρξε προπονητής και επιστημονικός συνεργάτης στον Α.Ο.Γ Ταε Κβον Ντο Κομοτηνής, και επιστημονικός συνεργάτης στο Τ.Ε.Φ.Α.Α Κομοτηνής στο μάθημα της αθλητικής ψυχολογίας. Είναι κάτοχος 5ου ΝΤΑΝ στο ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ αναγνωρισμένο από την Ελληνική Ομοσπονδία ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ (ΕΛ.Ο.Τ), καθηγητής φυσικής αγωγής και προπονητής αναγνωρισμένος από την Ελληνική Ομοσπονδία ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ και την γενική γραμματεία με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.